Gezondheidsklachten

Biologische effecten van straling

Er zijn al veel onderzoeken gedaan die hebben aangetoond dat elektromagnetische straling schadelijke effecten kan hebben op de gezondheid van mensen, dieren en de natuur. Het menselijk lichaam functioneert op basis van lichaamseigen elektromagnetische signalen (zoals in hersenen, hart, zenuwstelsel, spieren en cel-communicatie). Deze natuurlijke signalen en de kunstmatige velden hebben een wisselwerking met elkaar (interferentie), waardoor lichaamsfuncties verstoord kunnen raken. Met name kinderen, zieke mensen, ouderen en hooggevoelige mensen zijn extra kwetsbaar.

De biologische effecten van straling voor het menselijk lichaam kunnen o.a. zijn: hart-ritmestoornissen, samenklonteren van rode bloedcellen waardoor er minder zuurstofopname mogelijk is (het ijzer in het bloed wordt magnetisch), verandering in de bloeddruk, verstoring van het zenuwstelsel, ongecontroleerde spierreflexen, vermindering van melatonine- en serotonine-aanmaak, toename van vrije radicalen in het lichaam, ondermijning van het immuunsysteem, verslechtering van de mineraalopname uit voeding, verstoring van het evenwichtsorgaan, verminderd concentratievermogen, verstoring van de cel-stofwisseling, DNA-schade, etc.

Op de website ‘Stralingsbewust Zuid-Kennemerland’ heb ik een overzicht samengesteld met verwijzingen naar vele wetenschappelijke onderzoeken die al zijn gedaan naar de effecten van straling op de gezondheid.

Gezondheidsklachten

Door de verstorende werking van straling kunnen o.a. de volgende gezondheidsklachten ontstaan: chronische vermoeidheid, hoofdpijn/migraine, duizeligheid, geheugenverlies, concentratieproblemen, evenwichtsstoornissen, hartkloppingen, misselijkheid, hoge bloeddruk, geïrriteerde ogen, oorsuizen/tinnitus, gespannen gevoel in je lichaam en slecht slapen. Aangezien de stralingsbelasting zich opbouwt (‘stapelt’) bij langdurige blootstelling kan dit op de lange termijn leiden tot onvruchtbaarheid, gezwellen, (hersen)tumoren en kanker.

Zie ook deze top 26 van gezondheidsklachten van straling zoals SOSstraling.nl deze heeft samengesteld.

Uiteraard zijn er meerdere factoren die een rol kunnen spelen bij gezondheidsklachten. Ongezonde voeding, stress, slechte leefgewoonten e.d. maken je vatbaarder voor stralingsklachten. Raadpleeg bij medische klachten altijd eerst een arts of medisch specialist.

Stralingsgevoeligheid (EHS)

Naar schatting is 3% van de mensen in onze samenleving overgevoelig voor elektromagnetische velden. Dat zijn in Nederland zo’n 500.000 mensen. Elektrohypersensitiviteit (EHS) of stralingsgevoeligheid is het verschijnsel dat mensen last hebben van elektromagnetische velden. In het algemeen geldt stralingsbelasting weg, klachten weg (al kan dit enige tijd duren).

Het probleem van elektro-overgevoeligheid is betrekkelijk nieuw en houdt waarschijnlijk verband met de invoering van draadloze verbindingen en nieuwe generaties van elektronische apparatuur. Deze apparaten stralen elektromagnetische velden uit die mensen ziek kunnen maken. EHS komt vaak voor in combinatie met een overgevoeligheid voor andere milieufactoren zoals specifieke geuren en stoffen, (UV-)licht, ultralaag geluid, etc. EHS wordt veelal beschouwd als stressverschijnsel. De elektromagnetische velden roepen namelijk een stress-respons op in het lichaam.

Zie de website van Stichting EHS voor meer informatie over elektrohypersensitiviteit.

Wat te doen bij gezondheidsklachten

Ga eerst naar je huisarts om uit te sluiten dat er een andere medische situatie is die de gezondheidsklachten (mede) veroorzaakt. Bespreek met de huisarts of de klachten stralingsgerelateerd kunnen zijn.

Zet je wifi, DECT-huistelefoon en andere draadloze apparatuur (in ieder geval ’s nachts) uit. Deze zorgen voor veel straling in je eigen huis. Maak gebruik van een bedrade telefoon- en internetverbinding. Er zijn ook stralingsarme wifi-routers en DECT-telefoons te koop. Zie tevens de pagina Beperk de straling.

Als je gevoelig bent voor straling, dan is een gezonde leefstijl extra belangrijk. Neem dus ook zelf verantwoordelijkheid voor je eigen welzijn door te zorgen voor gezonde voeding, voldoende nachtrust, een ontspannen leefstijl, regelmatig bewegen/sporten (in de natuur) en breng tijd door met vrienden/familie (quality time). Hiermee vergroot je je eigen weerbaarheid.

Met apparatuur valt te meten hoeveel straling er in je huis aanwezig is en op welke plekken. Hierdoor weet je waar je aan toe bent en kun je gericht maatregelen nemen. Zelf heb ik een opleiding tot stralingsdeskundige gedaan en heb ik professionele meetapparatuur aangeschaft. Ik kan dan ook de straling bij jou thuis komen meten. Zie voor meer informatie hierover de pagina Straling meten.

Als de klachten door straling van buren worden veroorzaakt, dan kun je ook het gesprek met de buren aan gaan. Wellicht kunnen zij hun wifi of DECT-telefoon op een andere plek in hun huis zetten of een stralingsarme variant aanschaffen (of geef hen er een cadeau). Hoe groter de afstand, hoe minder de straling.

Als de klachten door straling van zendmasten buiten worden veroorzaakt, dan zijn er voor in je eigen huis ook fysieke afschermmogelijkheden. Zoals stralingswerende verf, vitrage, raamfolie, gaas, etc. Het effect van de stralingsbescherming is direct meetbaar en aantoonbaar.

Als je gezondheidsklachten worden veroorzaakt door straling, meldt je klachten dan bij de gemeente en GGD. Zij hebben een zorgplicht voor haar inwoners. De GGD houdt een register bij, ook om de overheid te informeren. Zij maken in dit register tegenwoordig -vanwege de toename – een aparte registratie van stralingsklachten. Vraag aan de gemeente of zij de kosten voor een stralingsmeting en/of afschermmaterialen vanuit de WMO of het Ontschottingsfonds kunnen vergoeden.

Mocht je inderdaad stralingsgevoelig zijn, kijk dan voor meer informatie op de website van stichting EHS. Meldt hier ook gelijk je gezondheidsklacht via het Meldpunt Elektrogevoeligheid.

Straling en kinderen

Kinderen hebben dunnere schedels dan volwassenen en hun zenuwstelsel is nog volop in ontwikkeling. Straling van wifi en mobieltjes dringt veel verder in hun hoofd door.

mobile-phone

Afbeelding: Deze illustratie geeft een beeld van hoe diep straling de schedel binnen kan dringen. Bij een schedeldikte van 0,5 mm gaat de straling van een mobiele telefoon en van een DECT-telefoon dwars door de schedel heen. (Bron: Institute of Electrical and Electronical Engineers’ journal on Microwave Theory and Techniques).

Op scholen zouden dan ook juist extra voorzorgsmaatregelen genomen moeten worden in plaats van dat kinderen met wifi, iPads en digitale schoolborden moeten werken. Er zijn al diverse landen waar wifi uit de scholen verbannen is of waar de wifi alleen gedurende educationeel gebruik tijdelijk aangezet mag worden. Zie ook deze brochure over Wifi op school van de Stichting EHS.

In de regio Zuid-Kennemerland zijn dit wifi-vrije scholen:
Vrije School Kennemerland, Weltevredenstraat 9, 2022 VA Haarlem
Rudolf Steiner College, Engelandlaan 2, 2034 NA Haarlem

Zie deze link voor wifi-vrije scholen in andere regio’s.