Over mij

Mijn naam is Silvia Belgraver, ik ben 49 jaar en woon in Heemstede.

Ik ben het grootste deel van mijn leven al geïnteresseerd in het onderwerp gezondheid in de allerbreedste zin van het woord. Ik heb veel behoefte aan tijd voor mijzelf, waarin er niets hoeft en er niemand om mij heen is. Vroeger begreep ik dat niet zo. Inmiddels weet ik dat ik hooggevoelig ben, zoals dat dan heet. Indrukken, geluiden en ervaringen komen erg bij mij binnen. Ik ben snel overprikkeld. In de loop der jaren heb ik uit noodzaak wel geleerd om daar mee om te gaan. Voor mij is het heel belangrijk om mijn dagen en tijd goed te plannen en mij daar ook aan te houden. Niet te veel op 1 dag plannen, niet te veel tegelijk doen, drukte vermijden en tussendoor tijd reserveren om te aarden, uit te rusten en alle indrukken te verwerken. Ook heb ik geleerd dat gezond eten en gezond leven ervoor zorgen dat ik zo goed mogelijk functioneer. Ik leer ook steeds beter om bij mijzelf te blijven en mij niet aan te passen aan wat ik denk dat de omgeving van mij verwacht.

Enige jaren geleden werd er schuin tegenover mijn huis een nieuwbouwproject gerealiseerd. Er stonden allerlei bouwapparaten zoals waterpompen, elektriciteits-aggregaten, etc. Deze apparaten produceerden zware bromtonen in de grond die de meeste mensen wel fysiek kunnen voelen als ze er vlak naast staan. Ik woonde er schuin tegenover op enige afstand, maar ik voelde 24 uur per dag de fysieke geluidstrillingen van deze apparaten en ik hoorde ook continue de zware bromtonen. De fysieke trillingen waren dermate erg dat ik er letterlijk niet door kon slapen. En als je niet slaapt dan gaat je gezondheid hard achteruit. Bij navraag bleken buren, vrienden en instanties deze trillingen helemaal niet te voelen of te horen. Uiteindelijk heb ik zelf een geluidsmeting laten doen en bleek dat er wel degelijk laagfrequent geluid aanwezig was in mijn huis. De meeste mensen hebben alleen niet de gevoeligheid om dit horen/voelen. Het was een hele geruststelling dat ik in ieder geval niet gek was, dat de geluidstrillingen er wel degelijk waren.

Daarna is een grote ontdekkingsreis gestart naar het fenomeen ‘laagfrequent geluid‘. Uiteindelijk heb ik ontdekt dat mijn lichaam tot op cel-niveau verstoord was door elektromagnetische straling (vermoedelijk van zendmasten). Aangezien mijn lichaam ernstig verstoord was, kwam alles nog harder bij mij binnen. Met bioresonantie is deze verstoring dermate terug gedrongen dat het weer leefbaar werd. Sindsdien merk ik dat ik een gevoeliger lijf heb en dat ik sneller uit balans ben. Het is inmiddels mijn levensmissie geworden om te leren omgaan met de uitdagingen in de wereld om mij heen en te zorgen dat ik alles toch ‘gewoon’ kan blijven doen (op mijn manier dan).

Op basis van al mijn eigen ervaringen heb ik inmiddels veel geleerd over de werking en effecten van straling, over gezond eten, een gezond huis creëren en gezond leven in het algemeen. Deze kennis en ervaringen wil ik graag met zoveel mogelijk mensen delen, zodat niet iedereen het wiel opnieuw hoeft uit te vinden.

Nog iets over mijn achtergrond. Ik heb diverse opleidingen en trainingen gevolgd, zoals:
– Practitioner Louise Hay filosofie en Stroomtaal (Carmen de Haan) – 2017/2018
– Basiscursus Antennevraagstukken (Antennebureau) – 2017
– 3-daagse training ‘Zielsoorzaken van Ziekte’ (Karin Van Baelen) – 2017
– Opleiding Stralingsdeskundige (Stralingsvrijhuis) – 2016
– Opleiding Voedingsdeskundige (erkend door BATC en VBAG) – 2016
– Reiki Eerste Graad – 2008
– Training Emotioneel Welzijn (Roy Martina Experience) – 2006/2007

In augustus 2016 ben ik gestart met mijn eigen praktijk.

Per april 2017: Lid van de Werkgroep Stralingsbewust Zuid-Kennemerland. Samenwerking met groep inwoners om het bewustzijn rondom straling bij gemeenten, artsen, scholen en andere mensen uit de regio te vergroten.
Zie de website: https://stralingsbewustzuidkennemerland.nl/
Hier kun je ook mijn uitgebreidere persoonlijke ervaringsverhaal lezen.