Privacyverklaring

Praktijk Silvia Belgraver verwerkt persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Praktijk Silvia Belgraver
Von Brücken Focklaan 62
2102 XC  Heemstede
E-mail: via contactformulier
Tel. 023-5749928

Verwerking persoonsgegevens
Ik verwerk je persoonsgegevens omdat je deze gegevens zelf aan mij hebt doorgegeven.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:
– Bedrijfsnaam
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres

Doel verwerking persoonsgegevens
Ik verwerk jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Om je te kunnen bellen of e-mailen indien je contact met mij zoekt
– Om een stralingsmeting op jouw huisadres te kunnen uitvoeren
– Om een factuur te kunnen maken voor bestelde artikelen
– Om bestelde artikelen te kunnen versturen naar je huisadres

Geautomatiseerde besluitvorming
Ik neem geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Bewaartermijn persoonsgegevens
Ik bewaar je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Naam en adresgegevens inzake facturering bewaar ik maximaal 7 jaar (wettelijk verplichte bewaartermijn voor de administratie).

Delen van persoonsgegevens met derden
Ik verkoop jouw gegevens nooit aan derden. Ik verstrek jouw gegevens niet zonder jouw toestemming aan derden, tenzij ik hiertoe verplicht word gesteld door de wet of een rechterlijke uitspraak. Mijn website wordt gehost door Greenhost. Er worden door hostingprovider Greenhost gegevens verwerkt die onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming aan te merken zijn als persoonsgegevens. Greenhost is hierover de verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de wetgeving. Net als de meeste webservers slaat de Greenhost webserver standaard de volgende gegevens van je bezoek op in haar logboeken: je IP-adres, de browser die je gebruikte, het refererend adres, de pagina die je bezoekt, de datum en tijd van je bezoek.

Boeken
Op de diverse webpagina’s van mijn website heb ik een selectie relevante boeken aangeboden. De verkoop van deze boeken geschiedt rechtstreeks via Bol.com en Succesboeken.nl, hierna te noemen de Boekverkopers. Er worden door de Boekverkopers gegevens verwerkt die onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming aan te merken zijn als persoonsgegevens. De Boekverkopers zijn de verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de wetgeving. Omdat zij deze gegevens zelfstandig verzamelen en verwerken, en ik alleen op geaggregeerd niveau toegang tot deze gegevens ontvang, bestaat er tussen de Boekverkopers en Praktijk Silvia Belgraver geen verwerkersrelatie in de zin van de wet.

Cookies of vergelijkbare technieken
Ik gebruik geen cookies. Er is geen tracking door overige derde partijen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. En je hebt het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Daarnaast heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid, dit betekent dat je een verzoek kunt indienen om de geregistreerde persoonsgegevens bij mij op te vragen. Je kunt een verzoek voor bovengenoemde zaken indienen via het contactformulier. Ik wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiliging persoonsgegevens
Ik neem de bescherming van jouw gegevens serieus en neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Ik heb o.a. de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:
– Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
– Mijn website maakt gebruik van TLS/SSL voor een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of als er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met mij op via het contactformulier.

Disclaimer
Ik ben niet aansprakelijk voor de wijze waarop de gelinkte en geciteerde websites met persoonsgegevens omgaan. Lees hiervoor het privacybeleid van de site die je bezoekt.