Straling

Wij leven momenteel in een digitaal tijdperk. Veel mensen willen op elk moment van de dag overal draadloos kunnen bellen, sociale media gebruiken, filmpjes bekijken en informatie opzoeken op internet. Daarnaast zijn de draadloos met elkaar communicerende apparaten sterk in opkomst (de slimme meter geeft bijvoorbeeld de meterstanden automatisch draadloos door aan het energiebedrijf). Dit heeft tot gevolg dat er steeds meer zendmasten geplaatst moeten worden die met steeds meer kracht velden genereren om dit mogelijk te maken. De hoeveelheid straling is groter dan ooit en groeit nog elke dag.

Helaas staan de meeste mensen er niet bij stil wat de gevolgen hiervan zijn voor onze gezondheid. Wij worden namelijk 24 uur per dag, 7 dagen per week, 365 dagen per jaar blootgesteld aan sterke kunstmatige elektromagnetische velden (straling). Uit diverse onafhankelijke onderzoeken is gebleken dat dit wel degelijk schadelijke gezondheidseffecten heeft.

Via mijn website wil ik o.a. mensen bewust maken van de gevolgen van straling. Aan de zendmasten kun je wellicht weinig doen, maar je kunt in je eigen huis en manier van leven wel allerlei keuzes maken om de hoeveelheid straling te beperken en jezelf weerbaar te maken.

Op de stralingspagina’s is verder te lezen wat straling is, welke gezondheidsklachten door straling kunnen ontstaan en welke maatregelen genomen kunnen worden om de straling te beperken. Zo kan ik bij jou thuis een stralingsmeting doen, zodat je weet waar je aan toe bent. Daarnaast kan ik je adviseren over mogelijke afschermmaterialen tegen straling. Op de pagina ‘Zendmasten’ is te zien waar de zendmasten in de regio Zuid-Kennemerland staan en hoeveel het er per gemeente zijn.

Verder kun je lezen hoe de blootstellingsnormen tot stand zijn gekomen en heb ik een selectie gemaakt uit de vele wetenschappelijke onderzoeken die al gedaan zijn naar de effecten van straling op de gezondheid. Op de pagina politiek/overheid zijn links verzameld naar o.a. de officiële richtlijnen voor de blootstelling aan straling, de kritiek hierop vanuit diverse hoeken en een overzicht van maatregelen, adviezen en uitspraken van overheden, internationale organisaties en rechtbanken rondom straling.

Voor degenen die zich verder willen verdiepen zijn er een aantal interessante video’s beschikbaar en is er een overzicht met links naar diverse websites met meer informatie over straling.