Links

Onderstaand diverse links naar websites, belangenverenigingen, boeken en artikelen over straling:

Websites over straling

Antenneregister – plattegrond van het Antennebureau van de Rijksoverheid met alle vast opgestelde antenne-installaties met een zendvermogen groter dan 10 decibel Watt (dBW)

Kennisplatform EMV – platform van de overheid over elektromagnetische velden en gezondheid

Nederlandse Frequentiespectrum – overzicht van indeling frequenties in Nederland van het Agentschap Telecom van het Ministerie van Economische Zaken

Stichting Elektro Hypersensitiviteit (EHS) – onafhankelijk kenniscentrum op het gebied van elektrogevoeligheid, ondersteunen mensen met gevoeligheid voor straling, verzamelen klachten en ervaringen, uitwisselen van kennis met andere organisaties

StopUMTS.nl – informatiebron over vrijwel alles wat met de blootstelling van planten, dieren en mensen aan elektromagnetische velden te maken heeft, nieuwsberichten van over de hele wereld (met database), voorlichting, (eigen) ervaringen en overleg met diverse organisaties

StralingsBewust.info – landelijke verzamelwebsite van stralingsbewuste burgers met veel informatie rondom straling en actiegroepen

StralingsbewustZuidKennemerland.nl – website van een groep stralingsbewuste inwoners met veel informatie over straling voor gemeenteraadsleden, ervaringsverhalen en acties elders in het land

StopOverdosisStraling.nu – ervaringsdeskundigen Wally en Rob geven veel informatie over de gezondheidseffecten van straling, leveren een bijdrage aan meer bewustwording van de risico’s en hoe deze te beperken en roepen op tot actie

Let’s Talk About Tech – expertgroep die staat voor leefbaarheid en keuzevrijheid voor iedereen en voor veilige, humane en duurzame digitale toepassingen

Beperkdestraling.org – groep van burgers die zich zorgen maakt over de exponentiële toename van de stralingsniveau’s waaraan de bevolking wordt blootgesteld en zelf het initiatief heeft genomen om  mede-burgers in te lichten over de gezondheidsrisico’s en hen aan te zetten tot een voorzichtig gebruik

WirelessInfo.nl– samenwerkingsverband van een groep ouders, leraren en wetenschappers; zij geven informatie over de relatie tussen gezondheidsklachten en straling en wijzen bedrijven, overheden en instellingen op het feit dat de gevaren van draadloze technologie worden onderschat

Leefbewust.com – themapagina met berichten en filmpjes over elektrostress

Verminder-Electrosmog.nl – informatie en berichten over straling – nieuwsbrief

Blootstellings-thermometer – afbeelding grenswaarden hoogfrequente straling diverse instanties

Wifi-vrij

Wifi-vrije scholen – kaart met overzicht van wifi-vrije scholen

Stralingsarme verblijfsplaatsen – overzicht verzameld door stichting EHS, versie 21-09-2017

WifiVrij.nl – website met stralingsarme campings, huisjes, hotels en andere verblijfsplaatsen

Camping Waldruh  – stralingsarme camping in Getelo, vlak over de grens met Duitsland (in de buurt van Almelo)

Wifi-vrije camping – natuurcampeerterrein De Vlagberg in Sint Anthonis (Brabant)

Arendshof’ Emsland – logeren in een stralingsarme omgeving (30 km over de grens ter hoogte van Enschede)

Wifi-vrije bungalowparken – vakantieparken van Oostappen Groep en 7 van de 11 resorts van EuroParcs

Adressen Bio-Hotels – overzicht van stralingsarme locaties in Duitsland, Oostenrijk en Noord-Italië

Bio Hotels – website met stralingsarme hotels, restaurants in diverse landen in Europa

Andere stralingsarme vakantielocaties: Mobilfunkfreier Urlaub, Ferien ohne Elektrosmog en Hof Guttels (Duitsland)

Hotels zonder wifi – plattegrond van wifi-vrije hotels in Europa, Azië en Amerika

(Let op: ik heb geen eigen ervaringen met deze stralingsarme locaties, dus onderzoek vooraf zelf de juistheid van deze informatie.)

Brochures/actiegroepen

Brochure over 5G en Flyer met Tips – geschreven door Eerlijk over Straling (papieren versie is hier te bestellen)

Brochure Raadsmarkt Zendmasten & Gezondheid – samenvatting van gehouden presentaties tijdens informatiebijeenkomst gemeenten op 29 november 2017

Brochure ‘Wat zijn de risico’s voor uw gezondheid?’ – van actiegroep Beperk de Straling (papieren brochures gratis bij mij te verkrijgen)

Brochure ‘Wifi op school?’  – van Stichting EHS met informatie over straling op school

Petitie – van de actiegroep Verminder Electrosmog om te zorgen dat de overheid het voorzorgsbeginsel gaat toepassen, eerlijke voorlichting gaat geven en 4G/wifi op openbare plaatsen niet stimuleert. Je kunt deze actie nog steeds ondersteunen. Er zijn inmiddels ruim 15.000 ondertekenaars (stand per januari 2019).

Facebook groepen: Straling en Zo (landelijk platform met ruim 2.700 leden om kennis en ervaring te delen) en Last van een Zendmast Haarlem (regionaal platform om gezamenlijk actie te ondernemen richting de plaatselijke politiek; onderdeel van een nationaal burgerinitiatief waaraan verschillende gemeenten deelnemen)

Boeken

Gezondheidsklachten door straling – In dit boek  geeft Jolanda van Dam inzicht in een leven met stralingsgevoeligheid. Wat zijn de fysieke klachten? Welke impact heeft het op je maatschappelijke, sociale en mentale leven? Is er iets tegen te doen? Hoe gaat onze overheid hier mee om? Hoe doen andere landen dat? Wat zegt de wetenschap over dit onderwerp? Wat zijn de langetermijneffecten? Een bron van herkenning voor lotgenoten. Een springplank voor discussie en verdere verdieping. En een reden om op te komen voor de gezonde toekomst van onze kinderen.

De draadloze kooi, ziek van elektrosmog – Chantal Halmans heeft in dit boek de persoonlijke verhalen gebundeld van een groeiende groep mensen die last hebben van straling en elektromagnetische velden. Zij worden door omgevingsfactoren gedwongen hun leefstijl radicaal om te gooien en zichzelf daarbij opnieuw uit te vinden. Deze verhalen maken inzichtelijk wat elektrogevoeligheid inhoudt, hoe je onderzoekt of je het zelf hebt én wat je eraan kunt doen. Een must voor mensen met (onverklaarde) klachten en de kring van mensen om hen heen: vrienden en familie, hulpverleners en artsen.

Elektrostress Handboek; Leren omgaan met ziekmakende elektromagnetische velden – Dr. Hugo Schooneveld (oprichter van Stichting EHS). Praktische informatie over de gezondheidsklachten, de soorten velden, wat de storende apparaten en installaties zijn, wat er tegen te doen is, waarom artsen je niet begrijpen en hoe je weer een goed bestaan kunt opbouwen. Dit boek is geschreven voor elektrogevoelige personen, maar ook voor artsen die patiënten met SOLK problemen willen doorgronden, beleidsmakers en wetenschappers.

Alles over straling, hoe blijf je gezond – Ankertje van Yvonne Sangen en Karin Tazelaar met informatie over elektrostress. Ook onderwerpen als de sociale gevolgen van alsmaar bezig zijn met de mobiele telefoon, de nieuwe openheid en de bijzondere talenten van de jeugd komen aan de orde. Ze geven vele praktische tips om je huis, werkplek en vervoersmiddel stralingsarmer te maken, zodat je beter gewapend bent tegen de mogelijk negatieve gevolgen en toch van moderne communicatiemiddelen gebruik kunt maken.

Onzichtbare risico’s in het draadloze tijdperk – Karel & Caroline van Huffelen. Dit boek is voor de leek geschreven. Als je het uit hebt, weet je alles over de gezondheidseffecten van mobiele telefoons, draadloos internet, snoerloze huistelefoons, zendmasten en magnetrons, wetenschappelijk onderzoek naar de lange termijn gezondheidseffecten, wifi op school met kinderen als proefkonijn en (ziekte)symptomen. Met praktische tips om de draadloze risico’s te beperken.

Help de kerktoren geeft straling – Ria Luttikhold-Lurvink. We leven tegenwoordig in een groot elektromagnetisch veld. De problemen als gevolg van straling kunnen heel groot zijn. In het gezin van de auteur begint het met een kind dat van school vlucht omdat hij er ziek wordt. Ook wordt hij ziek in hun nieuwe woning onder de kerktoren met antenne-installaties. En hij is niet de enige in het gezin die ernstige klachten heeft. Dit boek is vooral bedoeld om je bewust te maken van de aanwezigheid van elektromagnetische velden en hoe je leven hierdoor ontwricht kan raken.

Elektrostress & Gezondheid – Prof. dr. ir. Michiel Haas en Henk Wever MSc. Geruchten over ongezonde effecten van straling zijn er genoeg en ons huis staat tegenwoordig vol met stralende apparatuur: telefoon, laptop, wekkerradio en magnetron. Moeten we ons zorgen maken? Dit boek laat zien waar we werkelijk moeten oppassen en wat we moeten afdoen als geruchten. Michiel Haas verklaart de invloeden van straling, behandelt beïnvloedende factoren en geeft praktische tips hoe we schadelijke effecten minimaliseren.

Diverse artikelen uit tijdschriften over straling/zendmasten

Spiegelbeeld, Peter van der Vleuten, november 2018 – Relatie tussen hoogspanningsleidingen en kinderleukemie bevestigd. Maar welk stralingsgevaar zien we over het hoofd?

VPRO gids, oktober 2018 – Het dorp dat wifi verbood

ParaVisie, juni 2018 – Ballingen van de draadloze wereld

ParaVisie, Jolanda van Dam, juni 2018 – Elektrostress, Milieuaandoening in Opmars

Spiegelbeeld, Peter van der Vleuten, mei 2018 – We worden allemaal dood-gestraald, deel 2

Spiegelbeeld, Peter van der Vleuten, april 2018 – We worden allemaal dood-gestraald

Spiegelbeeld, Fred Teunissen, maart 2018 – De grote 5G-uitdaging

Tijdschrift Mantra, Vera Verhagen, herfst 2017 – De schaduwzijde van draadloze communicatie

Paleo Magazine, februari/maart 2017 – Wireless technology is harming our kids, what parents can do

Spiegelbeeld, juni 2016 – Wat de overheid en telecomproviders u niet vertellen

HUMO, december 2010 – Dossier GSM-straling

Facility Management Magazine, Lucas Reijnders, mei 2010 – Onschuldige bloemenvelden of gevaarlijke mijnenvelden?

HUMO, maart 2010 –Doodziek onder de GSM-mast

Intech Elektro & ICT, september 2009 – Doe de Dect-telefoon de deur uit

Gezond Bouwen & Wonen, april 2009 – Gezondheidsklachten door straling, een serieus probleem

Schoolfacilities, september 2008 –Gezonde scholen volgens bouwbiologische richtwaarden

Frontier, juli/augustus 2007 – Wie heeft er baat bij een draadloze samenleving?

Frontier, maart/april 2007 – Wonen we in een magnetron?

Happinez – Gezond wonen, het huis als oplaadstation